Book

Das cousas de Ramón Lamote

Copyright Libro, publicado en papel o digital. En bookcamping
1984 Paco Martín / Barco de Vapor

Neste libro vas atopar algúns dos anacos máis interesantes e divertidos da curiosa vida de Ramón Lamote. Este profesor de Chairego, afeccionado a debuxar soños por encargo e a organizar carreiras de nubes, descubriu algo. Só el coñece o día e o lugar exactos no que vai chegar á súa cidade O Reparante. ¿Estarán os veciños preparados para recibir a tan misterioso animal?